EN

Pågående
 prosjekter

Lab|BDF

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

—Deltaker på digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

Fremtenkt er i ferd med å opprette et Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider i Åsane kulturhus.1

Laboratoriet skal bygge lokal infrastruktur for grønt demokrati ved å:

Gjennom dette arbeidet lager vi konsepter som også kan tas i bruk andre steder og i andre kontekster.

Laboratoriet er utviklet i dialog med Arna og Åsane kulturkontor, og delfinansiert med Klima- og miljømidler fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Les mer og få informasjon om kommende arrangementer her.

Fremtenkt Ungdom

Ungdommer ved Fyllingsdalen VGS
Ungdommer ved Fyllingsdalen VGS

I dialog med elever og lærere ved Fyllingsdalen VGS utvikler Fremtenkt et tverrfaglig undervisningsopplegg i tråd med de nye læreplanene som gradvis fases inn fra og med høsten 2020.

Undervisningsopplegget—som også inkluderer kurs for lærere—tar utgangspunkt i metoden fremtidsverkstedet.

Dette er første gang jeg går fra et kurs og allerede gleder meg til neste.

—Lærer

I tråd med de nye læreplanene muliggjør fremtidsverkstedet tverrfaglig undervisning i bærekraft, demokrati og medborgerskap og folkehelse og livsmestring.

Interessert i å prøve Fremtenkt Ungdom på din skole? Ta kontakt på post@fremtenkt.no

Bærekraftshistorier

Fremtenkt samarbeider med Memoar2 og Siste kapittel3 om å lage en serie bærekraftshistorier basert på intervjumateriale innsamlet av Memoar.

Her kobler vi fortellinger om hverdagsliv fra nyere norsk historie til FNs bærekraftsmål for å vise hvordan vi har kommet dit vi er i dag, og gi inspirasjon til arbeidet med å skape fremtidens Norge.

Du kan se de fire første videoene på Sistekapittel.no/historier.

Interessert i å være med på dette prosjektet? Ta kontakt på post@fremtenkt.no

  1. Åsane kulturhus rommer både en videregående skole, et bibliotek, og et kulturhus. Bygget ligger sentralt i Åsane sentrum, og ble åpnet i september 2020. Les mer her. ↩︎
  2. Stiftelsen Memoar samler inn muntlig historie. Les mer om dem her. ↩︎
  3. Siste kapittel er en stiftelse og en festival som utfordrer etablerte tilnærminger til aldring. Les mer om dem her. ↩︎