Vi bruker enkle infokapsler. Blokkere? Les hvordan her.
Close
Med store endringer kommer muligheter for å |
Med store endringer kommer
muligheter for å
|
Men for å komme dit holder det ikke å vite hva vi må unngå.

Vi trenger også alternative, positive fremtidsforestillinger; forestillinger om fremtiden slik vi ønsker at den skal bli.
Slike forestillinger har aldri vært viktigere enn i dag.

Fremtenkt
jobber derfor med å engasjere hele befolkningen i arbeidet med skape dem.
Våre fremtidsverksteder vekker fantasien som motkraft mot resignasjon, og er det første steget på veien til å realisere et bærekraftig samfunn som vi kan være stolte av å overlate til kommende generasjoner.
Men for å komme dit holder det ikke å vite hva vi må unngå. Vi trenger også alternative, positive fremtidsforestillinger; forestillinger om fremtiden slik vi ønsker at den skal bli.
Slike forestillinger har aldri vært viktigere enn i dag. Fremtenkt jobber derfor med å engasjere hele befolkningen i arbeidet med skape dem.
Våre fremtidsverksteder vekker fantasien som motkraft mot resignasjon, og er det første steget på veien til å realisere et bærekraftig samfunn som vi kan være stolte av å overlate til kommende generasjoner.

Hva er et fremtidsverksted?

Et fremtidsverksted har tre faser:
1
Kritikk
Hva er galt eller fungerer ikke slik det er i dag?
2
Utopi
Hvordan skulle du ønske at det var?
3
Virkeliggjøring
Hva kan du eller dere gjøre for å minske avstanden mellom hvordan det er og hvordan det burde være?
Verkstedene gir praktisk trening i aktivt medborgerskap, og bidrar til å skape en mer fremtidskyndig befolkning som kan samarbeide om det grønne skiftet

Fremtidskyndighet [Futures Literacy]
We use the future every day. We predict, we fear and we hope. Anticipation is a powerful force shaping what we see and do, but we do not think very often about why or how we use the future. Futures Literacy is a capability that offers insights into both the reasons and the methods humans deploy when they anticipate. Being 'futures literate' enables people, together, to appreciate the world more fully, to use the future to innovate the present.
Riel Miller, sjef for Futures Literacy i UNESCO
Verkstedene gir praktisk trening i aktivt medborgerskap, og bidrar til å skape en mer fremtidskyndig befolkning som kan samarbeide om det grønne skiftet
We use the future every day. We predict, we fear and we hope. Anticipation is a powerful force shaping what we see and do, but we do not think very often about why or how we use the future. Futures Literacy is a capability that offers insights into both the reasons and the methods humans deploy when they anticipate. Being 'futures literate' enables people, together, to appreciate the world more fully, to use the future to innovate the present.
Riel Miller, sjef for Futures Literacy i UNESCO
I tillegg...
adresserer vi presserende samfunnsproblemer gjennom å spesialtilpasse verkstedene til ulike målgrupper:
Arbeidssøkende
Våre opplegg for arbeidssøkende lager nye muligheter for meningsfull sysselsetting for de som sliter med å komme inn på det etablerte arbeidsmarkedet.
Akademikere
Våre opplegg for akademikere reduserer gapet mellom idealet om kunnskapssamfunnet og realiteten som konfronterer mange nyutdannede i overgangen til arbeidslivet.
Elever
Våre opplegg for elever tar ungdommens klima- og miljøengasjement på alvor, og bruker litteratur som inngangsport til fremtiden.
Næringsliv
Våre opplegg for næringslivet kobler bedriftsutvikling til bærekraftig utvikling ved å trekke veksel på de ansattes kollektive kunnskaper, intelligens og forestillingsevne.
... og for hvert verksted skaper vi et litt mer fremtenkt samfunn.
Mer om Fremtenkt
Hvorfor vi gjør det vi gjør, hvordan vi gjør det, og hvem vi er.
Hvorfor?
Fordi fremtiden skapes her og nå, nedenfra og opp.
Hvordan?
En metode for å vekke forestillingsevnen som motkraft mot resignasjon.
Hvem?
På sikt: alle.