Vi bruker enkle infokapsler. Blokkere? Les hvordan her.
Close

Hva er et fremtidsverksted?

Kazakstan
Slående røde felt springer ut i et jordbrukslandskap som nesten ser ut som et kubist-maleri. Åkrene i denne delen av det østlige Kazakstan følger konturene i landskapet—lange og smale i fjelldalene, og store og rektangulære på slettene.

En metode for å vekke forestillingsevnen som motkraft mot resignasjon.

Fremtidsverkstedet er en metode for, som opphavsmannen Robert Jungk formulerte det, å vekke forestillingsevnen som motkraft mot resignasjon.

Metoden har den unike fordel at den tillater folk med ulik bakgrunn, motivasjon, og tro på seg selv til å bidra med sin kritikk av det bestående og sine håp og ønsker for fremtiden, ut fra sine forutsetninger.

Arbeidet i verkstedet følger enkle, demokratiske regler, og oppretter slik et selvstyre i miniatyr, der deltakerne selv bestemmer innholdet.

Verkstedets tre faser utløser en grunnleggende kritikk av det som ikke fungerer i dag, frittenkte forestillinger om hvor bra det kan bli, og konkrete planer for å få det til.
Fremtidsverkstedet har tre faser:
1
Kritikk
Hva er galt eller fungerer ikke slik det er i dag?
2
Utopi
Hvordan skulle du ønske at det var?
3
Virkeliggjøring
Hva kan du eller dere gjøre for å minske avstanden mellom hvordan det er og hvordan det burde være?
Som gir tre distinkte resultater:
1
Ufiltrert kritikk av dagens situasjon.

2
Fantasifulle bilder av hvor bra det kan bli.
3
Realistiske planer for hvordan du skal realisere visjonene. Fra mandag av.
Verkstedene gir praktisk trening i aktivt medborgerskap, og bidrar til å skape en mer fremtidskyndig befolkning som kan samarbeide om det grønne skiftet

Fremtidskyndighet [Futures Literacy]
We use the future every day. We predict, we fear and we hope. Anticipation is a powerful force shaping what we see and do, but we do not think very often about why or how we use the future. Futures Literacy is a capability that offers insights into both the reasons and the methods humans deploy when they anticipate. Being 'futures literate' enables people, together, to appreciate the world more fully, to use the future to innovate the present.
Riel Miller, sjef for Futures Literacy i UNESCO
I tillegg...
adresserer vi presserende samfunnsproblemer gjennom å spesialtilpasse verkstedene til ulike målgrupper:
Arbeidssøkende
Våre opplegg for arbeidssøkende lager nye muligheter for meningsfull sysselsetting for de som sliter med å komme inn på det etablerte arbeidsmarkedet.
Akademikere
Våre opplegg for akademikere reduserer gapet mellom idealet om kunnskapssamfunnet og realiteten som konfronterer mange nyutdannede i overgangen til arbeidslivet.
Elever
Våre opplegg for elever tar ungdommens klima- og miljøengasjement på alvor, og bruker litteratur som inngangsport til fremtiden.
Næringsliv
Våre opplegg for næringslivet kobler bedriftsutvikling til bærekraftig utvikling ved å trekke veksel på de ansattes kollektive kunnskaper, intelligens og forestillingsevne.
... og for hvert verksted skaper vi et litt mer fremtenkt samfunn.
Fremtidsverkstedet er beskrevet i Robert Jungk og Norbert R. Müllerts håndbok Zukunftswerkstätten fra 1981.

Boken finnes i dansk oversettelse (Nielsen, 1984), men er så langt ikke utgitt på norsk. Det vil vi gjøre noe med.

Vi samarbeider med en internasjonal gruppe fremtidstenkere om å gi ut nyoversatte versjoner på engelsk, norsk, russisk og kazakstansk.

Oversettelsene skal gis ut med Creative Commons-lisens, og vil være gratis tilgjengelig for alle i digital versjon.

Zukungtswekstätten
Robert Jungk og Norbert R. Müllert, 1981.