EN

Hva
 skjer?

Tidligere:

Futures of Ageing 2 med Siste kapittel og Artful Dementia Research Lab (UiT)

Den 17.02.2021 inviterte Fremtenkt, Siste kapittel og Artful Dementia Research Lab (UiT) til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens aldersvennlige samfunn.

Verkstedet er nå over, og vi kommer til å publisere noen av resultatene fra dette og det første verkstedet snart. I mellomtiden kan du lese mer her.

Fremtenkt bidrar til UNESCO Futures Literacy Summit 2020

Den 8.-12. desember deltar Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt legger frem vårt Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane, nord i Bergen.

Konferansen er åpen for alle, meld deg på her.

Bærekraftskalender

I samarbeid med Memoar og Siste kapittel har Fremtenkt laget en «bærekraftskalender»: hver søndag i advent publiserer vi en video på Sistekapittel.no som kobler ett av FNs bærekraftsmål til utklipp fra muntlige historier samlet inn av Memoar. Gjennom disse videoene vil vi gi et innblikk i nyere norsk bærekraftshistorie sett fra enkeltmenneskets perspektiv, og invitere til refleksjon rundt betydningen av bærekraft i hverdagslivet.

Futures of Ageing: Digitalt fremtidsverksted om aldringsvennlige samfunn

I samarbeid med Siste kapittel arrangerte Fremtenkt 25.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om aldringsvennlige samfunn. Deltakere fra fra flere verdensdeler og med bakgrunn fra både akademia, praksis og byråkrati kritiserte alt det som er galt med hvordan vi tenker, snakker om og forstå aldring i dag, drømte frem utopiske visjoner for aldringsvennlige samfunn, og la planer for hvordan bringe dagens virkelighet nærmere de forestilte fremtidene.

Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

[D]ette trenger lokaldemokratiet i Bergen.
—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme. Les mer her.