EN

Hva
 skjer?

Tidligere:

15.03.2021:
Fremtidens Åsane 2

Mandag den 15. mars fra kl 16-19 inviterte Fremtenkt til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens Åsane, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Arna og Åsane kulturkontor.

Det kom frem mange gode ideer og innspill i det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum (les mer om dette under), og vi gledet oss til å følge opp med et nytt verksted. Vi bygget videre på utopiskissene som deltakerne jobbet frem i første verksted, samtidig som vi ønsket noen nye deltakere velkommen inn i arbeidet med å tenke på hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden.

Planen denne gangen var:

  1. Jobbe videre med utopiene (gamle og nye) og koble dem til geografien: C-tomten, Åsanehallen og elver, vann og grønne områder.
  2. Fra utopi til virkeliggjøring: Hvordan kan vi sammen komme oss fra der vi er i dag til noe som ligner utopiene våre? Hva kan hver av oss gjøre på vår kant, og hva kan vi gjøre sammen?
  3. "Testplasser": Hvordan kan vi teste ut utopiene våre i praksis allerede i 2021? Hvilke prosjekter kan vi sette i gang for å vise alle innbyggerne i Åsane hvilke muligheter som finnes for bydelen?
Alle var velkommen, og det var gratis å delta. Interessert i å være med? Det er begrenset med plasser, så meld deg på i dag!

Påmeldingsskjema her.
(Påmeldingen er bindende.)

Skulle du gjerne ha vært med? Vi planlegger flere verksteder utover 2021, så send oss gjerne en e-post til post@fremtenkt.no hvis du vil ha informasjon om fremtidige arrangementer, eller følg med her og på siden vår på facebook.

Med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

17.02.2021:
Futures of Ageing 2 med Siste kapittel og Artful Dementia Research Lab (UiT)

Den 17.02.2021 inviterte Fremtenkt, Siste kapittel og Artful Dementia Research Lab (UiT) til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens aldersvennlige samfunn.

Verkstedet er nå over, og vi kommer til å publisere noen av resultatene fra dette og det første verkstedet snart. I mellomtiden kan du lese mer her.

Fremtenkt bidrar til UNESCO Futures Literacy Summit 2020

Den 8.-12. desember deltar Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt legger frem vårt Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane, nord i Bergen.

Konferansen er åpen for alle, meld deg på her.

Bærekraftskalender

I samarbeid med Memoar og Siste kapittel har Fremtenkt laget en «bærekraftskalender»: hver søndag i advent publiserer vi en video på Sistekapittel.no som kobler ett av FNs bærekraftsmål til utklipp fra muntlige historier samlet inn av Memoar. Gjennom disse videoene vil vi gi et innblikk i nyere norsk bærekraftshistorie sett fra enkeltmenneskets perspektiv, og invitere til refleksjon rundt betydningen av bærekraft i hverdagslivet.

25.11.2020:
Futures of Ageing: Digitalt fremtidsverksted om aldringsvennlige samfunn

I samarbeid med Siste kapittel arrangerte Fremtenkt 25.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om aldringsvennlige samfunn. Deltakere fra fra flere verdensdeler og med bakgrunn fra både akademia, praksis og byråkrati kritiserte alt det som er galt med hvordan vi tenker, snakker om og forstå aldring i dag, drømte frem utopiske visjoner for aldringsvennlige samfunn, og la planer for hvordan bringe dagens virkelighet nærmere de forestilte fremtidene.

20.11.2020:
Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

[D]ette trenger lokaldemokratiet i Bergen.
—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme. Les mer her.