Rapporter

Her finner du rapporter fra de verkstedene vi har gjennomført til nå.

28.09.2023
FÅ13: Grønne arbeidsplasser i Åsane?

🗓Når: 28. september fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Multisal, Åsane kulturhus
👋Hvem: I underkant av 30 engasjerte innbyggere og representanter fra kommunen

Et mer mangfoldig utvalg av arbeidsplasser er viktig for å redusere transportbehovet inn og ut av Åsane, og gjøre det lettere for flere å gå eller sykle til jobb.

Hva kommer vi til å jobbe med i fremtiden, og hvor gjør vi jobben? Hva er fremtidens grønne arbeidsplasser i bydelen?

Rapporten fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses her.

28.03.2023
FÅ12: Nye Nyborg

🗓Når: 28. mars fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Kultursal, Åsane kulturhus
👋Hvem: Om lag 35 deltakere.

Nyborg er i forandring: Elver skal åpnes, vannkvaliteten forbedres, eksisterende parker utvides, og det skal bygges boliger og barnehage.

Hva er bra med Nyborg slik det er i dag og må beholdes? Hva fungerer dårlig og bør forandres? Hvordan ser "Nye" Nyborg ut i fremtiden, hvis åsabuer får bestemme? Hvordan kan man sikre at utviklingen av området skjer på en best mulig måte for de som bor og jobber der i dag, og samtidig bli best mulig for de som skal bo der i fremtiden?

Idé, utforming og gjennomføring av arrangementet er ved Fremtenkt, i dialog med Arna og Åsane kulturkontor. Arrangementet tar utgangspunkt i planprogrammet for Nyborg, som er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.

Rapporten fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses her.

24.11.2022
FÅ11: Bybanen og bydelen

🗓Når: 24. november fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Multisal, Åsane kulturhus
👋Hvem: Alle som er interessert – ingen forkunnskaper nødvendig.

Hva betyr bybane til Åsane for utviklingen i bydelen? Hva håper vi på, og hva er vi bekymret for? Hvordan kan man sørge for at bybanen kommer alle til gode?

Bybanen er et kontroversielt tema i Åsane. Frem til nå har mye av debatten i tradisjonelle og sosiale medier dreiet seg om Bryggen, buss og reisetider inn til Bergen sentrum.

I dette arrangementet undersøkte vi hva utbygging av Bybanen betyr for bydelen Åsane.

Rapporten fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses her.

26.10.2022
FÅ10: Nytt torg og offentlige plasser i Åsane sentrum

🗓Når: 26 oktober fra 18.00 – 21.00
📍Hvor: Kultursal, Åsane kulturhus
👋Hvem: Alle som er interessert – ingen forkunnskaper nødvendig.

Åsane sentrum skal få et nytt stort torg og flere mindre plasser. Hvordan skal torget og de andre plassene se ut, hvilke bruksmuligheter bør de ha, og hvordan kan offentlige rom i den sentrale delen av Åsane utformes til det beste for alle?

Sammen med Olav Thon Gruppen og Bergen kommune inviterte Fremtenkt alle interesserte til fremtidsverksted om fremtidens torg og offentlige rom i sentrum av Åsane.

Rapporten fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses her.

15.09.2022
FÅ9: Det gode, klimavennlige livet i Åsane 2030+

🗓Når: 15 september fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Multisal, Åsane kulturhus
👋Hvem: Alle som er interessert – ingen forkunnskaper nødvendig.

Bergen kommune har laget utkast til ny klimastrategi for hvordan vi skal kutte utslippene, bevare naturen, sirkulere ressursene og forberede oss på klimaendringene, samtidig som alle som bor her kan leve gode liv.

Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor inviterte i den forbindelse alle interesserte åsabuer til idéverksted der vi brukte fremtidsmetodikk for å løfte oss ut av vante tankemønstre for å forestille oss det gode, klimavennlige livet i fremtidens Åsane.

Protokollen er nå ferdig, og kan leses kan leses her.

21.04.2022
FÅ7: Mobilitet i Åsane

Når: Torsdag 21. april kl 19-21
Hvor: Multisal, Åsane kulturhus

Hvilke grep kan vi ta for å gjøre transporten vår miljømessig og sosialt bærekraftig? Kan vi i fellesskap tenke ut løsninger som kommer alle til gode, uavhengig av inntekt og hverdagsutfordringer?

Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor inviterte til arrangementet Fremtidens Åsane 7: Mobilitet i Åsane.

Protokollen er nå ferdig, og kan leses her.

17.03.2022
FÅ6: Grønn samskaping

2022 er Frivillighetens år, som skal feire Norges viktigste lagarbeid. Åsane har mange flotte frivillige lag og organisasjoner, i tillegg finnes det en mengde gode ideer til nye innbyggerinitiativer som bare venter på at de rette folkene skal finne sammen.

Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor inviterte derfor en rekke innbyggere i Åsane til et verksted for å finne sammen og legge planer for for hvordan Åsane kan bli en enda bedre – og grønnere – bydel.

Rapporten er nå ferdig, og kan leses her.

06.11.2021
Forskende verksted: Inspirasjon og samarbeid for fremtidens Åsane

Hvordan skal Åsane se ut og oppleves i fremtiden? Plan- og bygningsetaten arbeider med et strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane, og det siste halvannet året har Fremtenkt holdt digitale verksteder der innbyggere i samarbeid med kommunen har jobbet med ideer til utvikling av bydelen.

I samarbeid med Fremtenkt og Bergen kommune inviterte aksjonsforskerne Kirsten Paaby og Mikaela Vasstrøm til forskende verksted for alle interesserte.

Rapporten er nå ferdig, og kan lastes ned her. På den siden finner du også pdf-er av presentasjonene som ble holdt på møtet.

30.09.2021
Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle møteplasser

Hva kan vi lære av hverandre og andre byer og land i utviklingen av Åsane?

Torsdag 30. september fra kl 17.00-20.00 inviterte Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor til arrangementet Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle Møteplasser. Arrangementet var finansiert av en tildeling fra Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

Til sammen 45 deltakere diskuterte hva de savner i Åsane i dag og hva bydelen kan lære av andre byer og land når det kommer til det kulturelle tilbudet og hvordan vi rent fysisk kan legge til rette for bedre møter på tvers av kulturer.

Protokoll fra verkstedet kan lese og lastes ned her.

08.06.2021
Fremtidens Åsane 3: Mobilitet

Hvordan skal vi bevege oss rundt i fremtidens Åsane?

Bergen kommune og Fremtenkt inviterte til digitalt fremtidsverksted om mobilitet i Åsane tirsdag 8. juni fra kl. 17-20.

I dette verkstedet, som er det tredje digitale verkstedet i serien om Åsane, spurte vi: Kan vi lage mer plass til parker, kanaler og folk i den sentrale delen av Åsane, og samtidig gjøre det enklere å hente i barnehagen, handle etter jobb, eller komme seg på håndballkamp?

Rapporten fra verkstedet kan lese og lastes ned her.

15.03.2021
Fremtidens Åsane 2

Mandag den 15. mars fra kl 16-19 inviterte Fremtenkt til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens Åsane, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Arna og Åsane kulturkontor.

Det kom frem mange gode ideer og innspill i det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum, og vi gledet oss til å følge opp med et nytt verksted. Vi bygget videre på utopiskissene som deltakerne jobbet frem i første verksted, samtidig som vi ønsket noen nye deltakere velkommen inn i arbeidet med å tenke på hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden.

Rapporten fra verkstedet kan lese og lastes ned her.

20.11.2020
Fremtidens Åsane 1

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme.

Rapporten fra verkstedet kan lese og lastes ned her.

07.09.2020
Formøte

Fremtenkt inviterte lokale ildsjeler og representanter fra kommunen til formøte for å informere om oppstarten av Laboratoriet og få innspill til det første arrangementet i rekken: et fremtidsverksted om Åsane.

Les referat fra møtet her.