Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider skal prøve ut, dyrke frem og videreutvikle arbeidsformer, metoder og teknikker for å styrke lokaldemokratiet, tenke ut alternative fremtider og gi bedre borgerinvolvering.

Laboratoriet er utviklet av Fremtenkt i dialog med Arna og Åsane kulturkontor, og støttet av klima- og miljømidler fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Vil du være med? Les om kommende eksperimenter under

Hva skjer fremover?

8-9.12.2020:
Fremtenkt presenterer Lab|BDF på UNESCO Futures Literacy High-Level Summit

Den 8.-9. desember deltar Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt legger frem Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane. Eksempler fra det første, digitale fremtidsverkstedet (les mer under) vil legges frem sammen med en presentasjon av tanken bak Laboratoriet.

Konferansen er åpen for alle, meld deg på her.

Jan/feb 2021:
Fremtenkt planlegger et fysisk fremtidsverksted i Åsane kulturhus

Det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum var en ubetinget suksess (les mer under), og vi gleder oss til å følge opp med et fysisk fremtidsverksted i Åsane kulturhus så snart koronarestriksjonene tillater et slikt møte. Følg med på denne siden og på Facebook for oppdateringer.

Hva har vi gjort til nå?

20.11.2020:
Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

Spennende å være med på et annerledes medvirkningsmøte, og flott at dette initiativet aktivt oppsøkte folk til å bli med. Jeg tror mange liker å medvirke uten at de kanskje vet det selv, men initiativ som dette kan føre til mer lokalt forankret bærekraftig stedsutvikling.
—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme.

25.10.2020-31.10.2020:
Ros? Kritikk? Drømmer? Si din mening under kulturfesten!

Under hele Kulturfest Åsane er det fritt frem for alle som ønsker til å gi ros, komme med kritikk, og dele sine drømmer om Åsane.

👍 Hva er det beste med Åsane i dag?
👎 Hva fungerer ikke i Åsane i dag?
💡 Hvis du får bestemme fritt: hvordan ser det ut i Åsane om 10 år?

Gå inn på:
app.sli.do/fremtenkt (avsluttet)
og si din mening i dag!

07.09.2020:
Formøte

Fremtenkt inviterte lokale ildsjeler og representanter fra kommunen til formøte for å informere om oppstarten av Laboratoriet og få innspill til det første eksperimentet i rekken: et fremtidsverksted om Åsane.

Les referat fra møtet her.