Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider arrangerer fremtidsverksteder og idémøter, og styrker lokaldemokratiet ved å utvikle nye metoder for borgermedvirkning.

Laboratoriet er utviklet av Fremtenkt i dialog med Arna og Åsane kulturkontor, og støttet av Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Vil du være med?
Meld deg på nyhetsbrevet vårt.
Følg Fremtenkt på FB, LinkedIn og Twitter.
Og les om kommende arrangementer under ↯

Vil du vite mer?
Se rapporter fra tidligere verksteder her.
Og les om bakgrunnen for LabBDF nederst på siden ↯

Hva skjer fremover?

Vi planlegger flere arrangementer!

Meld deg på nyhetsbrevet for å få beskjed om kommende arrangement her.

Hva har vi gjort til nå?

13.03: 1,5-gradersbyen – Bergen i 2050

🗓Når: 13. mars fra 13.00 – 15.00
📍Hvor: Bergen Offentlige Bibliotek
👋Hvem: Alle som er interessert
✍️Påmelding: https://lenke.fremtenkt.no/fb2

Hvordan ser Bergen ut i 2050? Hva spiser vi? Hvordan reiser vi? Hvordan ser omgivelsene våre ut? Og hvordan har vi det?

Fremtenkt og CET (UiB) inviterte til et fremtidsverksted der en sammensatt gruppe deltakere undersøkte hvordan 1,5-gradersbyen Bergen kan se ut. Fremtenkt utforsket og utfordret hvordan deltakerne ser for seg fremtidsbyen, og sammen vendte vi tilbake til nåtiden med en utvidet forståelse av hva som trengs og hvilke muligheter vi har til å få det til.

Klimafestivalen Varmere Våtere Villere

Arrangementet fant sted i løpet av Klimafestivalen Varmere Våtere Villere og var en del av festivalens paraplyprogram. Klimafestivalen springer ut av ønsket om å gjøre klimadebatten mer tilgjengelig og engasjerende, ved å skape en uformell og sosial arena der man diskuterer alt fra de globale spørsmålene til de mindre hverdagslige handlingene.

Rapport kommer snart

18.01.2024
Naturen i byen, byen i naturen

Naturen i byen

🗓Når: 18. januar fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Multisal, Åsane kulturhus
👋Hvem: ca. 40 personer fysisk og digitalt

Er det mulig å bygge en grønn by som er god å leve i og samtidig gi mer plass til urørt natur? Eller må naturen fortsatt vike for flere hus og bedre veier?

I samarbeid med Arna og Åsane kulturkontor inviterte Fremtenkt til diskusjon av disse og andre spørsmål knyttet til forholdet mellom by og natur.

Bymiljøetaten i Bergen kommune presenterte arbeidet med Naturstrategi og kommunedelplan Naturmangfold, Naturvernforbundet Hordaland snakket om grønn byutvikling, landskapsarkitekt Charlotte Hvidevold Hystad (Asplan Viak) viste gode eksempler på hvordan natur og byutvikling kan gå hånd i hånd og Terje Aarsand fortalte om Bergen elveforum og arbeidet for Dalaelven. Etter presentasjonene ble det som vanlig samtaler rundt bordene.

Rapporten fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses her.

28.09.2023
FÅ13: Grønne arbeidsplasser i Åsane?

Arbeidsplasser i Åsane

🗓Når: 28. september fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Multisal, Åsane kulturhus
👋Hvem: I underkant av 30 engasjerte innbyggere og representanter fra kommunen

Et mer mangfoldig utvalg av arbeidsplasser er viktig for å redusere transportbehovet inn og ut av Åsane, og gjøre det lettere for flere å gå eller sykle til jobb.

Hva kommer vi til å jobbe med i fremtiden, og hvor gjør vi jobben? Hva er fremtidens grønne arbeidsplasser i bydelen?

Rapporten fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses her.

28.03.2022
FÅ12: Nye Nyborg

Bybanen i Bergen

🗓Når: 28. mars fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Kultursal, Åsane kulturhus
👋Hvem: Alle som er interessert

Nyborg er i forandring: Elver skal åpnes, vannkvaliteten forbedres, eksisterende parker utvides, og det skal bygges boliger og barnehage.

Hva er bra med Nyborg slik det er i dag og må beholdes? Hva fungerer dårlig og bør forandres? Hvordan ser "Nye" Nyborg ut i fremtiden, hvis åsabuer får bestemme? Hvordan kan man sikre at utviklingen av området skjer på en best mulig måte for de som bor og jobber der i dag, og samtidig bli best mulig for de som skal bo der i fremtiden?

Idé, utforming og gjennomføring av arrangementet er ved Fremtenkt, i dialog med Arna og Åsane kulturkontor. Arrangementet tar utgangspunkt i planprogrammet for Nyborg, som er utarbeidet av Plan- og bygningsetaten.

Rapporten fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses her.

05.11-21.12.2022
Bybanen til Åsane på høring

Faksimile av Miljøløftet.no
Faksimile av miljoloftet.no

Reguleringsplanene for Bybanen er nå på høring. Frist for skriftlige innspill er 21.12.2022

Planforslaget er delt inn i seks reguleringsplaner. Del 3 og 4 gjelder selve traseen for Bybanen i Åsane.

Du kan lese mer om alle delene av planforslaget på sidene til Miljøløftet.

Du kan gi skriftlige innspill til reguleringsplanene på kunngjøringssidene til Bergen kommune.

Følg disse lenkene for å komme rett til delstrekning 3 og 4:

Delstrekning 3: Eidsvågtunnelen – Tertneskrysset

Delstrekning 4: Tertneskrysset – Vågsbotn

24.11.2022
FÅ11: Bybanen og bydelen

Bybanen i Bergen

🗓Når: 24. november fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Multisal, Åsane kulturhus
👋Hvem: Alle som er interessert – ingen forkunnskaper nødvendig.

Hva betyr bybane til Åsane for utviklingen i bydelen? Hva håper vi på, og hva er vi bekymret for? Hvordan kan man sørge for at bybanen kommer alle til gode?

Bybanen er et kontroversielt tema i Åsane. Frem til nå har mye av debatten i tradisjonelle og sosiale medier dreiet seg om Bryggen, buss og reisetider inn til Bergen sentrum.

I dette arrangementet undersøkte vi hva utbygging av Bybanen betyr for bydelen Åsane.

Med 5 stopp innad i bydelen og store investeringer i bolig og kontorbygg i tilknytning til utbyggingen vil Bybanen ha stor betydning for utviklingen av Åsane

Fremtenkt inviterte derfor alle åsabuer og andre med interesse for bydelen til en felles diskusjon av hva man håper bybanen vil føre med seg av muligheter, hva man frykter den vil føre til av problemer, og hvordan utbyggingen av bybanen og utviklingen av Åsane kan gjøres på en måte som kommer alle åsabuer til gode – enten man bor nært eller langt unna de planlagte stoppene.

Eskild Bakke fra Plan- og bygningsetaten fortalte om grunnlaget for bygging av bybane til Åsane og hva man har lært av linjene til Flesland og Fyllingsdalen, Espen Børhaug fra Bergen næringsråd snakket om hva bybanen kan bety for investeringer i Åsane, og om lag 30 engasjerte åsabuer deltok i diskusjonen.

Rapporten er nå ferdig, og kan leses sammen med rapporter fra tidligere verksteder her.

26.10.2022
FÅ10: Nytt torg og offentlige plasser i Åsane sentrum

Mennesker går over et torg i en by

🗓Når: 26 oktober fra 18.00 – 21.00
📍Hvor: Kultursal, Åsane kulturhus
👋Hvem: Alle som er interessert – ingen forkunnskaper nødvendig.

Åsane sentrum skal få et nytt stort torg og flere mindre plasser. Hvordan skal torget og de andre plassene se ut, hvilke bruksmuligheter bør de ha, og hvordan kan offentlige rom i den sentrale delen av Åsane utformes til det beste for alle?

Sammen med Olav Thon Gruppen og Bergen kommune inviterte Fremtenkt alle interesserte til fremtidsverksted om fremtidens torg og offentlige rom i sentrum av Åsane.

Rapporten fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses sammen med andre rapporter her.

Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler

Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler
(Bilde: Illustrasjon: Bergen kommune).

I Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider bruker Fremtenkt teori og metoder fra fremtidsstudier for å lage en pågående samtale om bærekraftig byutvikling i Åsane, nord i Bergen.

I samarbeid med Arna og Åsane kulturkontor og Plan- og bygningsetaten har vi så langt arrangert en serie fremtidsverksteder der innbyggere og representanter fra kommunen har møttes på lik fot for å diskutere utviklingen av bydelen de neste 30 årene.

Innspill og ideer fra disse verkstedene danner en viktig del av grunnlaget for Strategisk planprogram for Åsane sentrale deler. Resultatet er en ambisiøs plan for hvordan sentrum av Åsane skal bli en grønn gåby med åpne elver og sammenhengende parker.

Planprogrammet har vært på høring. Les mer på kommunens nettsider.

Takk til all som har deltatt så langt! Vi fortsetter diskusjonene fremover.

15.09.2022
FÅ9: Det gode, klimavennlige livet i Åsane 2030

Hånd som holder krystallkule mot solnedgang

🗓Når: 15 september fra 18.00 – 20.00
📍Hvor: Multisal, Åsane kulturhus
👋Hvem: Alle som er interessert – ingen forkunnskaper nødvendig.

Hvordan ser ditt gode, klimavennlige liv ut i fremtidens Åsane? Hvordan er hverdagen din? Hva gjør du i sommerferien? Hva kjøper du nytt, hva finner du brukt, og hva låner du av andre? Hva spiser du til middag?

Bergen kommune har laget utkast til ny klimastrategi for hvordan vi skal kutte utslippene, bevare naturen, sirkulere ressursene og forberede oss på klimaendringene, samtidig som alle som bor her kan leve gode liv. Strategien er nå er på høring.

Fremtenkt inviterte i den forbindelse alle interesserte åsabuer til idéverksted der vi brukte fremtidsmetodikk for å løfte oss ut av vante tankemønstre for å forestille oss det gode, klimavennlige livet i fremtidens Åsane.

Klimaetaten fortalte om ambisjonene bak den nye strategien og deltok i diskusjonen om hvilke grep vi kan ta for å nå målene.

Protokollen fra verkstedet er nå ferdig, og kan leses sammen med andre rapporter her.

21.04.2022
FÅ7: Mobilitet i Åsane

Mobilitet i Åsane
(foto: mitchazj på Unsplash).

Når: Torsdag 21. april kl 19-21
Hvor: Multisal, Åsane kulturhus

Hvilke grep kan vi ta for å gjøre transporten vår miljømessig og sosialt bærekraftig? Kan vi i fellesskap tenke ut løsninger som kommer alle til gode, uavhengig av inntekt og hverdagsutfordringer?

Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor inviterte til arrangementet Fremtidens Åsane 7: Mobilitet i Åsane.

Protokollen fra verkstedet er tilgjengelig her.

17.03.2022
FÅ6: Grønn samskaping

Grønn samskaping
(foto: CHUTTERSNAP på Unsplash).

Når: Torsdag 17. mars kl 18-20
Hvor: Klasserom 3117, 3. etasje, Åsane kulturhus

2022 er Frivillighetens år, som skal feire Norges viktigste lagarbeid. Åsane har mange flotte frivillige lag og organisasjoner, i tillegg finnes det en mengde gode ideer til nye innbyggerinitiativer som bare venter på at de rette folkene skal finne sammen.

Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor inviterte derfor en rekke innbyggere i Åsane til et verksted for å finne sammen og legge planer for for hvordan Åsane kan bli en enda bedre – og grønnere – bydel.

Protokollen fra verkstedet er tilgjengelig her her.

30.11-01.12.2021
Fremtiden i politikk, policy-utvikling og ledelse

Riel Miller presenterer hos Forskningsrådet
Riel Miller snakker om hvordan man kan håndtere kompleksitet, i forbindelse med sitt foredrag om fremtidskyndighet hos Forskningsrådet (foto: NFR/Elisabeth Guldbrandsen).

Fremtenkt var med å organisere workshop + seminar hos Forskningsrådet med Riel Miller, leder for fremtidskyndighet i UNESCO.

Dag 1 bestod av et Futures Literacy Laboratory om temaet forskning og kunnskap i fremtidens Norge, ledet av Miller. Dag 2 bestod av en serie foredrag og diskusjoner om hvilken rolle fremtiden kan spille i policy-utvikling og ledelse. Fremtenkt fortalte om LabBDF og hvordan vi har brukt fremtiden for å samle innbyggere og kommune til et felles arbeid med bærekraftig byutvikling i Åsane.

Fremtenkt presenterer LabBDF hos Forskningsrådet
Fremtenkt presenterer LabBDF hos Forskningsrådet (foto: AFINO).

Arrangementet ble til i samarbeid mellom AFINO-senteret, Norges forskningsråd, NIFU, Fremtenkt, Universitetet i Stavanger og den nye norske UNESCO Chair i ledelse, innovasjon og fremtidsferdigheter.

Disse utgjør til sammen det norske nettverket for fremtidskyndighet. Er du interessert i å være med i nettverket? Ta kontakt med oss på post@fremtenkt.no.

Kulturfest Åsane

Under årets Kulturfest Åsane var Fremtenkt arrangør og medarrangør for to arrangementer:

05.11.2021
Ung kultur: Idéverksted

Tid: Fredag 5. november kl 17-19
Sted: Klubben, Åsane kulturhus

Hvordan ser kulturtilbudet i Åsane ut hvis du får bestemme? Hvilke artister mener du bør inviteres, og hvilke kurs er du interessert i? Hva vil du lage eller være med på? Vi inviterte deg som er mellom 15 - 25 år til et idéverksted der du får være med å utvikle ditt kulturtilbud.

Loddtrekning med premier, og pizza til alle som kom.

06.11.2021
Forskende verksted: Inspirasjon og samarbeid for fremtidens Åsane

Forskende verksted: Åsane

Se hele programmet her.

Du finner rapporten fra verkstedet her.

Hvordan skal Åsane se ut og oppleves i fremtiden? Plan- og bygningsetaten arbeider med et strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane, og det siste halvannet året har Fremtenkt holdt digitale verksteder der innbyggere i samarbeid med kommunen har jobbet med ideer til utvikling av bydelen.

I samarbeid med Fremtenkt og Bergen kommune inviterte aksjonsforskerne Kirsten Paaby og Mikaela Vasstrøm til forskende verksted for alle interesserte.

Plan- og bygningsetaten la frem flere idéskisser til diskusjon, noen innbyggere presenterte sine pågående prosjekter og ideer knyttet til bydelen, og mange var med på å diskutere fremtidens Åsane og hvordan vi skal komme oss dit.

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke og kultursjef i Åsane John Kristian Øvrebø ønsket velkommen og satt scenen for en hel dag der vi samlet gode krefter og kom frem til en rekke nye ideer for hvordan vi i fellesskap kan utforme fremtidens Åsane. Gjennom verkstedets kafédialog vil vi utforske nye samarbeidsformer mellom kommunen og lokale initiativer.

Verkstedet fant sted i Kultursal i Åsane kulturhus, og det var gratis å delta.

Rapporten er ferdig, og du finner den sammen med rapportene fra de tidligere verkstedene våre her: Rapporter.

Spørsmål eller kommentarer? Send e-post til: paaby.kirsten@gmail.com og/eller post@fremtenkt.no

Skulle du gjerne ha vært med? Vi planlegger flere verksteder fremover, så meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt, send oss en e-post til post@fremtenkt.no, eller følg med her og på siden vår på facebook.

30.09.2021
Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle møteplasser

FÅ4: Interkulturelle møteplasser

Åsane er en mangfoldig bydel. Hva kan vi lære av hverandre, og av andre byer og land, i utviklingen av Åsane?

Torsdag 30. september fra kl 17.00-20.00 inviterte Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor til arrangementet Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle Møteplasser. Arrangementet var finansiert av en tildeling fra Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

Til sammen 45 deltakere diskuterte hva de savner i Åsane i dag og hva bydelen kan lære av andre byer og land når det kommer til det kulturelle tilbudet og hvordan vi rent fysisk kan legge til rette for bedre møter på tvers av kulturer.

Rapport og protokoll fra verkstedet kan leses her.

08.06.2021
Fremtidens Åsane 3: Mobilitet

FÅ3: Mobilitet

Hvordan skal vi bevege oss rundt i fremtidens Åsane?

Bergen kommune og Fremtenkt inviterte til digitalt fremtidsverksted om mobilitet i Åsane tirsdag 8. juni fra kl. 17-20.

I dette verkstedet, som er det tredje digitale verkstedet i serien om Åsane, spurte vi: Kan vi lage mer plass til parker, kanaler og folk i den sentrale delen av Åsane, og samtidig gjøre det enklere å hente i barnehagen, handle etter jobb, eller komme seg på håndballkamp?

Kan vi gjøre oss mindre avhengig av privatbilen i hverdagen? Hvordan?

Deltakerene jobbet ut fra følgende spørsmål:

Resultatene fra dette og tidligere verksteder kan ses her.

15.03.2021:
Fremtidens Åsane 2

Fremtidens Åsane 2

Mandag den 15. mars fra kl 16-19 inviterte Fremtenkt til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens Åsane, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Arna og Åsane kulturkontor.

Det kom frem mange gode ideer og innspill i det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum, og vi gledet oss til å følge opp med et nytt verksted. Vi bygget videre på utopiskissene som deltakerne jobbet frem i første verksted, samtidig som vi ønsket noen nye deltakere velkommen inn i arbeidet med å tenke på hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden.

Planen denne gangen var:

  1. Jobbe videre med utopiene (gamle og nye) og koble dem til geografien: C-tomten, Åsanehallen og elver, vann og grønne områder.
  2. Fra utopi til virkeliggjøring: Hvordan kan vi sammen komme oss fra der vi er i dag til noe som ligner utopiene våre? Hva kan hver av oss gjøre på vår kant, og hva kan vi gjøre sammen?
  3. "Testplasser": Hvordan kan vi teste ut utopiene våre i praksis allerede i 2021? Hvilke prosjekter kan vi sette i gang for å vise alle innbyggerne i Åsane hvilke muligheter som finnes for bydelen?

Alle var velkommen, og det var gratis å delta.

Resultatene fra dette og tidligere verksteder kan ses her.

Skulle du gjerne ha vært med? Vi planlegger flere verksteder fremover, så meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt, send oss en e-post til post@fremtenkt.no, eller følg med her og på siden vår på facebook.

Logo for Berge kommune og Vestland fylkeskommune
Med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

8-9.12.2020:
Fremtenkt presenterte LabBDF på UNESCO Futures Literacy High-Level Summit

UNESCO Futures Literacy Summit 2020

Den 8.-9. desember deltok Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt la frem Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane. Eksempler fra det første, digitale fremtidsverkstedet ble også lagt frem, sammen med en presentasjon av tanken bak Laboratoriet.

Det norske bidraget kan fortsatt ses her.

20.11.2020
Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

Digitalt verksted

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme.

25.10.2020-31.10.2020
Ros? Kritikk? Drømmer? Si din mening under kulturfesten!

Under hele Kulturfest Åsane er det fritt frem for alle som ønsker til å gi ros, komme med kritikk, og dele sine drømmer om Åsane.

👍 Hva er det beste med Åsane i dag?
👎 Hva fungerer ikke i Åsane i dag?
💡 Hvis du får bestemme fritt: hvordan ser det ut i Åsane om 10 år?

07.09.2020
Formøte

Fremtenkt inviterte lokale ildsjeler og representanter fra kommunen til formøte for å informere om oppstarten av Laboratoriet og få innspill til det første arrangementet i rekken: et fremtidsverksted om Åsane.

Les referat fra møtet her.

Om LabBDF

For at Bergen skal lykkes med målene i Grønn strategi trengs bred, folkelig oppslutning om både mål og tiltak. Motstanden mot bompenger og kontroversene rundt bybanen til Åsane er gode eksempler på at folkelig oppslutning om klimatiltak ikke kan bygges uten at innbyggerne selv blir hørt i saker som angår dem.

Men det å bli hørt handler ikke bare om å få gi innspill på forslag tenkt ut av andre. Vel så viktig er det at innbyggerne får anledning til selv å tenke ut mulige løsninger som svarer på de problemene de opplever i sitt nærmiljø. De som blir berørt av omstillingen må gjøres delaktige i å utforme den.

I dialog med Arna og Åsane kulturkontor har Fremtenkt etablert et Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider tilknyttet Åsane nye kulturhus.

I laboratoriet bygger vi lokal infrastruktur for grønt demokrati ved å:

Gjennom dette utvikler Fremtenkt nye konsepter, metoder og samarbeidsformer som også kan brukes i andre bydeler og samarbeid med andre kommuner for å styrke lokaldemokratiet, tenke ut alternative fremtidsbilder, og gi bedre borgerinvolvering i flere planprosesser.

For å kunne gjennomføre aktiviteter til tross for koronapandemien har Fremtenkt utviklet et digitalt verkstedsformat. Formatet er tilpasset mulighetene og begrensningene i digitale rom og er oppdatert med grep fra moderne fremtidsforskning.