I Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider skal vi styrke lokaldemokratiet ved å utvikle nye måter for borgermedvirkning.

Laboratoriet er utviklet av Fremtenkt i dialog med Arna og Åsane kulturkontor, og støttet av klima- og miljømidler fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Vil du være med? Les om kommende arrangementer under

Hva skjer fremover?

2021:
Vi planlegger nye verksteder

Vi planlegger nye verksteder utover 2021. Følg med her og på FB for å få vite om nye arrangementer.

Hva har vi gjort til nå?

15.03.2021:
Fremtidens Åsane 2

Mandag den 15. mars fra kl 16-19 inviterer Fremtenkt til nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens Åsane, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Arna og Åsane kulturkontor.

Det kom frem mange gode ideer og innspill i det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum (les mer om dette under), og vi gleder oss til å følge opp med et nytt verksted. Vi vil bygge videre på de fantastiske utopiskissene som deltakerne jobbet frem i første verksted, samtidig som vi ønsker alle nye deltakere velkommen.

Planen denne gangen er:

  1. Jobbe videre med utopiene (gamle og nye) og koble dem til geografien: C-tomten, Åsanehallen og elver, vann og grønne områder.
  2. Fra utopi til virkeliggjøring: Hvordan kan vi sammen komme oss fra der vi er i dag til noe som ligner utopiene våre? Hva kan hver av oss gjøre på vår kant, og hva kan vi gjøre sammen?
  3. "Testplasser": Hvordan kan vi teste ut utopiene våre i praksis allerede i 2021? Hvilke prosjekter kan vi sette i gang for å vise alle innbyggerne i Åsane hvilke muligheter som finnes for bydelen?
Alle er velkommen, og det er helt gratis å delta. Interessert i å være med? Det er begrenset med plasser, så meld deg på i dag!

Påmeldingsskjema her.
(Påmeldingen er bindende.)

Med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

8-9.12.2020:
Fremtenkt presenterer Lab|BDF på UNESCO Futures Literacy High-Level Summit

Den 8.-9. desember deltar Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt legger frem Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane. Eksempler fra det første, digitale fremtidsverkstedet (les mer under) vil legges frem sammen med en presentasjon av tanken bak Laboratoriet.

De ulike presentasjonene fra konferansen er fortsatt åpent tilgjengelige her.

20.11.2020:
Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

Digitalt verksted Åsane, ros

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme.

25.10.2020-31.10.2020:
Ros? Kritikk? Drømmer? Si din mening under kulturfesten!

Under hele Kulturfest Åsane er det fritt frem for alle som ønsker til å gi ros, komme med kritikk, og dele sine drømmer om Åsane.

👍 Hva er det beste med Åsane i dag?
👎 Hva fungerer ikke i Åsane i dag?
💡 Hvis du får bestemme fritt: hvordan ser det ut i Åsane om 10 år?

Gå inn på:
app.sli.do/fremtenkt (avsluttet)
og si din mening i dag!

07.09.2020:
Formøte

Fremtenkt inviterte lokale ildsjeler og representanter fra kommunen til formøte for å informere om oppstarten av Laboratoriet og få innspill til det første arrangementet i rekken: et fremtidsverksted om Åsane.

Les referat fra møtet her.