Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider arrangerer fremtidsverksteder og idémøter, og styrker lokaldemokratiet ved å utvikle nye metoder for borgermedvirkning.

Laboratoriet er utviklet av Fremtenkt i dialog med Arna og Åsane kulturkontor, og støttet av Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Sparebanken Vest.

Vil du være med?
Meld deg på nyhetsbrevet vårt.
Og les om kommende arrangementer under ↯

Vil du vite mer?
Se rapporter fra tidligere verksteder her.
Og les om bakgrunnen for LabBDF nederst på siden ↯

Hva skjer fremover?

01.12.2021 Oslo
Fremtiden i politikk, policy-utvikling og ledelse

Fremtenkt skal til Oslo for å snakke om LabBDF og hvordan vi har brukt fremtiden for å samle innbyggere og kommune til et felles arbeid med bærekraftig byutvikling i Åsane.

Seminaret finner sted i Norges forskningsråds lokaler i Sandvika, og er arrangert av AFINO-senteret i samarbeid med Norges forskningsråd, NIFU, Fremtenkt, Universitetet i Stavanger og den nye norske UNESCO Chair i ledelse, innovasjon og fremtidsferdigheter .

På dette seminaret – ledet av Riel Miller, Head of Futures Literacy, UNESCO – skal vi undersøke hvordan vi kan bruke fremtidskyndighet i analyse, strategisk tenkning og politikk, og hvilke kulturer og metoder for ledelse som setter organisasjoner og bedrifter bedre i stand til å håndtere en usikker fremtid.

Seminaret er åpent for alle.

Meld deg på her: Påmelding.

2021-22
Vi planlegger flere arrangementer!

Meld deg på nyhetsbrevet vårt for å få vite om kommende arrangementer.

Hva har vi gjort til nå?

Kulturfest Åsane

Under årets Kulturfest Åsane var Fremtenkt arrangør og medarrangør for to arrangementer:

05.11.2021
Ung kultur: Idéverksted

Tid: Fredag 5. november kl 17-19
Sted: Klubben, Åsane kulturhus

Hvordan ser kulturtilbudet i Åsane ut hvis du får bestemme? Hvilke artister mener du bør inviteres, og hvilke kurs er du interessert i? Hva vil du lage eller være med på? Vi inviterte deg som er mellom 15 - 25 år til et idéverksted der du får være med å utvikle ditt kulturtilbud.

Loddtrekning med premier, og pizza til alle som kom.

Pris: Gratis. Påmelding til: post@fremtenkt.no
Arrangør: Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor

06.11.2021
Forskende verksted: Inspirasjon og samarbeid for fremtidens Åsane

Se hele programmet her.

Hvordan skal Åsane se ut og oppleves i fremtiden? Plan- og bygningsetaten arbeider med et strategisk planprogram for sentrale deler av Åsane, og det siste halvannet året har Fremtenkt holdt digitale verksteder der innbyggere i samarbeid med kommunen har jobbet med ideer til utvikling av bydelen.

I samarbeid med Fremtenkt og Bergen kommune inviterte aksjonsforskerne Kirsten Paaby og Mikaela Vasstrøm til forskende verksted for alle interesserte.

Plan- og bygningsetaten la frem flere idéskisser til diskusjon, noen innbyggere presenterte sine pågående prosjekter og ideer knyttet til bydelen, og mange var med på å diskutere fremtidens Åsane og hvordan vi skal komme oss dit.

Byråd for klima, miljø og byutvikling Thor Haakon Bakke og kultursjef i Åsane John Kristian Øvrebø ønsket velkommen og satt scenen for en hel dag der vi samlet gode krefter og kom frem til en rekke nye ideer for hvordan vi i fellesskap kan utforme fremtidens Åsane. Gjennom verkstedets kafédialog vil vi utforske nye samarbeidsformer mellom kommunen og lokale initiativer.

Verkstedet fant sted i Kultursal i Åsane kulturhus, og det var gratis å delta.

Rapporten er under utarbeidelse av forskerne som ledet verkstedet.

Spørsmål eller kommentarer? Send e-post til: paaby.kirsten@gmail.com og/eller post@fremtenkt.no

30.09.2021
Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle møteplasser

Åsane er en mangfoldig bydel. Hva kan vi lære av hverandre, og av andre byer og land, i utviklingen av Åsane?

Torsdag 30. september fra kl 17.00-20.00 inviterte Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor til arrangementet Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle Møteplasser. Arrangementet var finansiert av en tildeling fra Byrådsavdeling for kultur, mangfold og likestilling.

Til sammen 45 deltakere diskuterte hva de savner i Åsane i dag og hva bydelen kan lære av andre byer og land når det kommer til det kulturelle tilbudet og hvordan vi rent fysisk kan legge til rette for bedre møter på tvers av kulturer.

Vi er i ferd med å digitalisere det innsamlede materialet, og vil publisere en protokoll fra verkstedet snart.

08.06.2021
Fremtidens Åsane 3: Mobilitet

Hvordan skal vi bevege oss rundt i fremtidens Åsane?

Bergen kommune og Fremtenkt inviterte til digitalt fremtidsverksted om mobilitet i Åsane tirsdag 8. juni fra kl. 17-20.

I dette verkstedet, som er det tredje digitale verkstedet i serien om Åsane, spurte vi: Kan vi lage mer plass til parker, kanaler og folk i den sentrale delen av Åsane, og samtidig gjøre det enklere å hente i barnehagen, handle etter jobb, eller komme seg på håndballkamp?

Kan vi gjøre oss mindre avhengig av privatbilen i hverdagen? Hvordan?

Deltakerene jobbet ut fra følgende spørsmål:

Resultatene fra dette og tidligere verksteder kan ses her.

15.03.2021:
Fremtidens Åsane 2

Mandag den 15. mars fra kl 16-19 inviterte Fremtenkt til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens Åsane, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Arna og Åsane kulturkontor.

Det kom frem mange gode ideer og innspill i det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum, og vi gledet oss til å følge opp med et nytt verksted. Vi bygget videre på utopiskissene som deltakerne jobbet frem i første verksted, samtidig som vi ønsket noen nye deltakere velkommen inn i arbeidet med å tenke på hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden.

Planen denne gangen var:

  1. Jobbe videre med utopiene (gamle og nye) og koble dem til geografien: C-tomten, Åsanehallen og elver, vann og grønne områder.
  2. Fra utopi til virkeliggjøring: Hvordan kan vi sammen komme oss fra der vi er i dag til noe som ligner utopiene våre? Hva kan hver av oss gjøre på vår kant, og hva kan vi gjøre sammen?
  3. "Testplasser": Hvordan kan vi teste ut utopiene våre i praksis allerede i 2021? Hvilke prosjekter kan vi sette i gang for å vise alle innbyggerne i Åsane hvilke muligheter som finnes for bydelen?
Alle var velkommen, og det var gratis å delta.

Skulle du gjerne ha vært med? Vi planlegger flere verksteder utover 2021, så meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt , send oss en e-post til post@fremtenkt.no, eller følg med her og på siden vår på facebook.

Med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

8-9.12.2020:
Fremtenkt presenterte LabBDF på UNESCO Futures Literacy High-Level Summit

Den 8.-9. desember deltok Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt la frem Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane. Eksempler fra det første, digitale fremtidsverkstedet ble også lagt frem, sammen med en presentasjon av tanken bak Laboratoriet.

Det norske bidraget kan fortsatt ses her.

20.11.2020
Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

Digitalt verksted Åsane, ros

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme.

25.10.2020-31.10.2020
Ros? Kritikk? Drømmer? Si din mening under kulturfesten!

Under hele Kulturfest Åsane er det fritt frem for alle som ønsker til å gi ros, komme med kritikk, og dele sine drømmer om Åsane.

👍 Hva er det beste med Åsane i dag?
👎 Hva fungerer ikke i Åsane i dag?
💡 Hvis du får bestemme fritt: hvordan ser det ut i Åsane om 10 år?

Gå inn på:
app.sli.do/fremtenkt (avsluttet)
og si din mening i dag!

07.09.2020
Formøte

Fremtenkt inviterte lokale ildsjeler og representanter fra kommunen til formøte for å informere om oppstarten av Laboratoriet og få innspill til det første arrangementet i rekken: et fremtidsverksted om Åsane.

Les referat fra møtet her.

Om LabBDF

For at Bergen skal lykkes med målene i Grønn strategi trengs bred, folkelig oppslutning om både mål og tiltak. Motstanden mot bompenger og kontroversene rundt bybanen til Åsane er gode eksempler på at folkelig oppslutning om klimatiltak ikke kan bygges uten at innbyggerne selv blir hørt i saker som angår dem.

Men det å bli hørt handler ikke bare om å få gi innspill på forslag tenkt ut av andre. Vel så viktig er det at innbyggerne får anledning til selv å tenke ut mulige løsninger som svarer på de problemene de opplever i sitt nærmiljø. De som blir berørt av omstillingen må gjøres delaktige i å utforme den.

I dialog med Arna og Åsane kulturkontor har Fremtenkt etablert et Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider tilknyttet Åsane nye kulturhus.

I laboratoriet bygger vi lokal infrastruktur for grønt demokrati ved å:

Gjennom dette utvikler Fremtenkt nye konsepter, metoder og samarbeidsformer som også kan brukes i andre bydeler og samarbeid med andre kommuner for å styrke lokaldemokratiet, tenke ut alternative fremtidsbilder, og gi bedre borgerinvolvering i flere planprosesser.

For å kunne gjennomføre aktiviteter til tross for koronapandemien har Fremtenkt utviklet et digitalt verkstedsformat. Formatet er tilpasset mulighetene og begrensningene i digitale rom og er oppdatert med grep fra moderne fremtidsforskning.