Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider arrangerer fremtidsverksteder og idémøter, og styrker lokaldemokratiet ved å utvikle nye metoder for borgermedvirkning.

Laboratoriet er utviklet av Fremtenkt i dialog med Arna og Åsane kulturkontor, og støttet av Bergen kommune, Vestland fylkeskommune og Sparebanken Vest.

Vil du være med?
Meld deg på nyhetsbrevet vårt.
Og les om kommende arrangementer under ↯

Vil du vite mer?
Se rapporter fra tidligere verksteder her.
Og les om bakgrunnen for LabBDF nederst på siden ↯

Hva skjer fremover?

Verksted om mobilitet, del 2

Det annonserte fremtidsverkstedet om mobilitet (del 2) er flyttet fra august/semptember til senere på høsten.

Vi har i mellomtiden gleden av å invitere alle interesserte til arrangementet Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle Møteplasser! Les mer under:

30.09.2021
Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle møteplasser

Information in English available here.

Åsane er en mangfoldig bydel. Hva kan vi lære av hverandre, og av andre byer og land, i utviklingen av Åsane? Vi vil høre fra deg: Hva er dine ønsker for bydelen?

Torsdag 30. september fra kl 17.00-20.00 inviterer Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor til arrangementet Fremtidens Åsane 4: Interkulturelle Møteplasser.

Verkstedet finner sted i Multisalen i Åsane kulturhus.

Det skal skje store ting i Åsane fremover. Bergen kommune jobber med et Strategisk planprogram for den sentrale delen av Åsane. Det skal komme Bybane, sykkelveier, gangstier, parker og sentrum skal fornyes. Det nye kulturhuset står klar til å fylles med konserter, kurs og andre arrangementer. For å skape en inkluderende og bærekraftig bydel med et mangfoldig kulturliv trenger vi innspill fra et bredt spekter av borgere med ulike erfaringer og ønsker.

Kanskje sitter akkurat du på gode ideer og eksempler fra andre byer og land som bydelen kan lære av? Enten du har internasjonal bakgrunn eller har bodd i Åsane hele livet – vi vil høre fra deg.

Bli med på idéverksted og diskuter fremtidens Åsane med andre engasjerte Åsabuere og representanter fra Bergen kommune.

Deltakelse er helt gratis. Det blir enkelt servering underveis.

Arbeidspråk er norsk og engelsk, men det er også mulig å ha tolk tilstede. Dersom du ønsker tolk krysser du av for det i påmeldingskjemaet.

Les mer og meld deg på her.

31.10-07.11.2021
Kulturfest Åsane

Under årets Kulturfest Åsane er Fremtenkt arrangør og medarrangør for to arrangementer:

05.11.2021
Ung kultur: Idéverksted

Tid: Fredag 5. november kl 17-19
Sted: Klubben, Åsane kulturhus

Hvordan ser kulturtilbudet i Åsane ut hvis du får bestemme?Hvilke artister mener du bør inviteres, og hvilke kurs er du interessert i? Hva vil du lage eller være med på? Vi inviterer deg som er mellom 15 - 25 år til et idéverksted der du får være med å utvikle ditt kulturtilbud.

Loddtrekning med premier, og pizza til alle som kommer.

Pris: Gratis. Påmelding til: post@fremtenkt.no
Arrangør: Fremtenkt og Arna og Åsane kulturkontor

06.11.2021
Forskende verksted: Inspirasjon og samarbeid for fremtidens Åsane

Tid: Lørdag 6. november kl 09-16
Sted: Multisal, Åsane kulturhus

Det siste året har Fremtenkt holdt digitale verksteder om fremtidens Åsane. Nå inviterer forskerne Kirsten Paaby og Mikaela Vasstrøm alle interesserte til et forskende verksted der du kan legge frem dine prosjekter og ideer, og diskutere dem med andre engasjerte Åsabuere. Bergen kommune deltar. Gjennom verkstedets kafédialog utforsker deltakerne nye samarbeidsformer mellom kommunen og de lokale initiativene.

Pris: Gratis. Påmelding til: paaby.kirsten@gmail.com
Arrangør: PS Paaby Prosess og UiA, i samarbeid med Fremtenkt.

Hva har vi gjort til nå?

08.06.2021
Fremtidens Åsane 3: Mobilitet

Hvordan skal vi bevege oss rundt i fremtidens Åsane?

Bergen kommune og Fremtenkt inviterte til digitalt fremtidsverksted om mobilitet i Åsane tirsdag 8. juni fra kl. 17-20.

I dette verkstedet, som er det tredje digitale verkstedet i serien om Åsane, spurte vi: Kan vi lage mer plass til parker, kanaler og folk i den sentrale delen av Åsane, og samtidig gjøre det enklere å hente i barnehagen, handle etter jobb, eller komme seg på håndballkamp?

Kan vi gjøre oss mindre avhengig av privatbilen i hverdagen? Hvordan?

Deltakerene jobbet ut fra følgende spørsmål:

Resultatene fra dette og tidligere verksteder kan ses her.

15.03.2021:
Fremtidens Åsane 2

Mandag den 15. mars fra kl 16-19 inviterte Fremtenkt til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens Åsane, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Arna og Åsane kulturkontor.

Det kom frem mange gode ideer og innspill i det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum, og vi gledet oss til å følge opp med et nytt verksted. Vi bygget videre på utopiskissene som deltakerne jobbet frem i første verksted, samtidig som vi ønsket noen nye deltakere velkommen inn i arbeidet med å tenke på hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden.

Planen denne gangen var:

  1. Jobbe videre med utopiene (gamle og nye) og koble dem til geografien: C-tomten, Åsanehallen og elver, vann og grønne områder.
  2. Fra utopi til virkeliggjøring: Hvordan kan vi sammen komme oss fra der vi er i dag til noe som ligner utopiene våre? Hva kan hver av oss gjøre på vår kant, og hva kan vi gjøre sammen?
  3. "Testplasser": Hvordan kan vi teste ut utopiene våre i praksis allerede i 2021? Hvilke prosjekter kan vi sette i gang for å vise alle innbyggerne i Åsane hvilke muligheter som finnes for bydelen?
Alle var velkommen, og det var gratis å delta.

Skulle du gjerne ha vært med? Vi planlegger flere verksteder utover 2021, så meld deg gjerne på nyhetsbrevet vårt , send oss en e-post til post@fremtenkt.no, eller følg med her og på siden vår på facebook.

Med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

8-9.12.2020:
Fremtenkt presenterte LabBDF på UNESCO Futures Literacy High-Level Summit

Den 8.-9. desember deltok Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt la frem Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane. Eksempler fra det første, digitale fremtidsverkstedet ble også lagt frem, sammen med en presentasjon av tanken bak Laboratoriet.

Det norske bidraget kan fortsatt ses her.

20.11.2020
Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

Digitalt verksted Åsane, ros

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme.

25.10.2020-31.10.2020
Ros? Kritikk? Drømmer? Si din mening under kulturfesten!

Under hele Kulturfest Åsane er det fritt frem for alle som ønsker til å gi ros, komme med kritikk, og dele sine drømmer om Åsane.

👍 Hva er det beste med Åsane i dag?
👎 Hva fungerer ikke i Åsane i dag?
💡 Hvis du får bestemme fritt: hvordan ser det ut i Åsane om 10 år?

Gå inn på:
app.sli.do/fremtenkt (avsluttet)
og si din mening i dag!

07.09.2020
Formøte

Fremtenkt inviterte lokale ildsjeler og representanter fra kommunen til formøte for å informere om oppstarten av Laboratoriet og få innspill til det første arrangementet i rekken: et fremtidsverksted om Åsane.

Les referat fra møtet her.

Om LabBDF

For at Bergen skal lykkes med målene i Grønn strategi trengs bred, folkelig oppslutning om både mål og tiltak. Motstanden mot bompenger og kontroversene rundt bybanen til Åsane er gode eksempler på at folkelig oppslutning om klimatiltak ikke kan bygges uten at innbyggerne selv blir hørt i saker som angår dem.

Men det å bli hørt handler ikke bare om å få gi innspill på forslag tenkt ut av andre. Vel så viktig er det at innbyggerne får anledning til selv å tenke ut mulige løsninger som svarer på de problemene de opplever i sitt nærmiljø. De som blir berørt av omstillingen må gjøres delaktige i å utforme den.

I dialog med Arna og Åsane kulturkontor har Fremtenkt etablert et Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider tilknyttet Åsane nye kulturhus.

I laboratoriet bygger vi lokal infrastruktur for grønt demokrati ved å:

Gjennom dette utvikler Fremtenkt nye konsepter, metoder og samarbeidsformer som også kan brukes i andre bydeler og samarbeid med andre kommuner for å styrke lokaldemokratiet, tenke ut alternative fremtidsbilder, og gi bedre borgerinvolvering i flere planprosesser.

For å kunne gjennomføre aktiviteter til tross for koronapandemien har Fremtenkt utviklet et digitalt verkstedsformat. Formatet er tilpasset mulighetene og begrensningene i digitale rom og er oppdatert med grep fra moderne fremtidsforskning.