I Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider skal vi styrke lokaldemokratiet ved å utvikle nye måter for borgermedvirkning.

Laboratoriet er utviklet av Fremtenkt i dialog med Arna og Åsane kulturkontor, og støttet av klima- og miljømidler fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

Vil du være med?
Les om kommende arrangementer under ↯

Vil du vite mer?
Les om bakgrunnen for LabBDF nederst på siden ↯

Hva skjer fremover?

08.06.2021
Fremtidens Åsane 3: Mobilitet

Hvordan skal vi bevege oss rundt i fremtidens Åsane?

Bergen kommune og Fremtenkt inviterer til digitalt fremtidsverksted om mobilitet i Åsane tirsdag 8. juni fra kl. 17-20.

Kan vi lage mer plass til parker, kanaler og folk i den sentrale delen av Åsane, og samtidig gjøre det enklere å hente i barnehagen, handle etter jobb, eller komme seg på håndballkamp?

Kan vi gjøre oss mindre avhengig av privatbilen i hverdagen? Hvordan?

Bli med på digitalt fremtidsverksted om mobilitet, og si hva du mener om:

Fremtidsverkstedet er et demokrati i miniatyr. Du kan si akkurat hva du mener, og du får anledning til å lage ideer til hvordan vi kan løse spørsmålet om mobilitet i fremtidens Åsane, sammen med andre engasjerte Åsabuer.

Deltakelse er helt gratis, og alle er velkomne. Det er begrenset med plasser, så meld deg på i dag!

Les mer om verkstedet og meld deg på her.

Utover i 2021:
Vi planlegger flere nye verksteder

Vi planlegger flere nye verksteder utover 2021. Følg med her og på FB for å få vite om nye arrangementer.

Hva har vi gjort til nå?

15.03.2021:
Fremtidens Åsane 2

Mandag den 15. mars fra kl 16-19 inviterte Fremtenkt til et nytt digitalt fremtidsverksted om fremtidens Åsane, i samarbeid med Plan- og bygningsetaten og Arna og Åsane kulturkontor.

Det kom frem mange gode ideer og innspill i det første digitale fremtidsverkstedet om Åsane sentrum, og vi gledet oss til å følge opp med et nytt verksted. Vi bygget videre på utopiskissene som deltakerne jobbet frem i første verksted, samtidig som vi ønsket noen nye deltakere velkommen inn i arbeidet med å tenke på hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden.

Planen denne gangen var:

  1. Jobbe videre med utopiene (gamle og nye) og koble dem til geografien: C-tomten, Åsanehallen og elver, vann og grønne områder.
  2. Fra utopi til virkeliggjøring: Hvordan kan vi sammen komme oss fra der vi er i dag til noe som ligner utopiene våre? Hva kan hver av oss gjøre på vår kant, og hva kan vi gjøre sammen?
  3. "Testplasser": Hvordan kan vi teste ut utopiene våre i praksis allerede i 2021? Hvilke prosjekter kan vi sette i gang for å vise alle innbyggerne i Åsane hvilke muligheter som finnes for bydelen?
Alle var velkommen, og det var gratis å delta.

Skulle du gjerne ha vært med? Vi planlegger flere verksteder utover 2021, så send oss gjerne en e-post til post@fremtenkt.no hvis du vil ha informasjon om fremtidige arrangementer, eller følg med her og på siden vår på facebook.

Med støtte fra Bergen kommune og Vestland fylkeskommune.

8-9.12.2020:
Fremtenkt presenterte LabBDF på UNESCO Futures Literacy High-Level Summit

Den 8.-9. desember deltok Fremtenkt som ett av tre norske bidrag på UNESCO Futures Literacy Summit sammen med NIFU, Forskningsrådet og UiS.

Fremtenkt la frem Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider som eksempel på arbeid med fremtidskyndighet (Futures Literacy) i tilknytning til samarbeid mellom innbyggere og kommunen om bærekraftig byutvikling i Åsane. Eksempler fra det første, digitale fremtidsverkstedet ble også lagt frem, sammen med en presentasjon av tanken bak Laboratoriet.

Det norske bidraget kan fortsatt ses her.

20.11.2020
Digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum

Digitalt verksted Åsane, ros

Dette er noe av det gøyeste jeg har vært med på. Endelig en diskusjon om Åsanes fremtid uten krangel. Dere ledet møtet på en fremragende måte.

—Deltaker

Som første arrangement i Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider avholdt Fremtenkt 20.11.2020 et digitalt fremtidsverksted om Åsane sentrum. Innbyggere, ildsjeler og representanter for Bergen kommune og fra Politiet jobbet i tre timer med å finne frem til det beste med Åsane, det som ikke fungerer i dag, og hvordan Åsane sentrum skal se ut i fremtiden hvis de fritt får bestemme.

25.10.2020-31.10.2020
Ros? Kritikk? Drømmer? Si din mening under kulturfesten!

Under hele Kulturfest Åsane er det fritt frem for alle som ønsker til å gi ros, komme med kritikk, og dele sine drømmer om Åsane.

👍 Hva er det beste med Åsane i dag?
👎 Hva fungerer ikke i Åsane i dag?
💡 Hvis du får bestemme fritt: hvordan ser det ut i Åsane om 10 år?

Gå inn på:
app.sli.do/fremtenkt (avsluttet)
og si din mening i dag!

07.09.2020
Formøte

Fremtenkt inviterte lokale ildsjeler og representanter fra kommunen til formøte for å informere om oppstarten av Laboratoriet og få innspill til det første arrangementet i rekken: et fremtidsverksted om Åsane.

Les referat fra møtet her.

Om LabBDF

For at Bergen skal lykkes med målene i Grønn strategi trengs bred, folkelig oppslutning om både mål og tiltak. Motstanden mot bompenger og kontroversene rundt bybanen til Åsane er gode eksempler på at folkelig oppslutning om klimatiltak ikke kan bygges uten at innbyggerne selv blir hørt i saker som angår dem.

Men det å bli hørt handler ikke bare om å få gi innspill på forslag tenkt ut av andre. Vel så viktig er det at innbyggerne får anledning til selv å tenke ut mulige løsninger som svarer på de problemene de opplever i sitt nærmiljø. De som blir berørt av omstillingen må gjøres delaktige i å utforme den.

I dialog med Arna og Åsane kulturkontor har Fremtenkt etablert et Laboratorium for bærekraftige og demokratiske fremtider tilknyttet Åsane nye kulturhus.

I laboratoriet bygger vi lokal infrastruktur for grønt demokrati ved å:

For å kunne gjennomføre aktiviteter til tross for koronapandemien har Fremtenkt utviklet et digitalt verkstedsformat. Formatet er tilpasset mulighetene og begrensningene i digitale rom og er oppdatert med grep fra moderne fremtidsforskning.

Gjennom dette arbeidet utvikler Fremtenkt konsepter, metoder og arbeidsformer for å styrke lokaldemokratiet, lage alternative fremtidsbilder for byen og gi bedre borgerinvolvering i planprosesser. Målet er å utvikle arbeidsformer som kan tas i bruk i hele Bergensområdet.

Tilbake til toppen ↑

Til Fremtenkt.no →