Vi bruker enkle infokapsler. Blokkere? Les hvordan her.
Close

Hvorfor Fremtenkt?

Sør-Vest-Russland
Vindfang, veier, og gjerder ser ut som blyantstreker i dette snødektelandskapet ved elven Volga, som løper på tvers øverst i bildet.

Fordi fremtiden skapes her og nå, nedenfra og opp.

Vi arbeider ut fra tanken om at omstillingen til bærekraftige samfunn åpner muligheter for å skape samfunn som er langt bedre enn dagens.

Men for å få til det må alle må engasjeres i arbeidet med å finne bærekraftige løsninger for fremtiden. Dette arbeidet må skje nedenfra og opp.

Våre opplegg skal derfor inkludere de som ellers faller utenfor, demokratisere og fremskynde omstillingen til bærekraftige samfunn og gi barn, unge, og voksne en fornyet tro på at fremtiden faktisk kan bli langt bedre enn nåtiden.
[W]e have largely lost the ability to imagine a future fundamentally different from the present.

[D]en virkelige krisen i vår tid ... er at vi ikke klarer å se for oss noe bedre.
Tyler Cowen
Rutger Bregman
Den høyreliberale økonomen Tyler Cowen er enig med den venstreradikale historikeren Rutger Bregman: Vi kan lage langt bedre samfunn, og leve langt bedre liv innenfor disse. Men vi har glemt kunsten å forestille oss fremtiden slik vi ønsker at den skal bli; vi har glemt å tenke utopisk.
Det vil vi gjøre noe med. Våre fremtidsverksteder vekker fantasien som «motkraft mot resignasjon», og er det første steget på veien til å realisere et bærekraftig samfunn som vi kan være stolte av å overlate til kommende generasjoner.

Men fremtidstenking kan ikke være reservert for noen få. Fremtiden berører alle, og derfor må også alle gjøres delaktige i å forme den.
Betroffene
zu
Beteiligten machen
Fremtenkt vil bidra til dette ved å innføre Fremtidsverkstedet som metode i så mange deler av samfunnet som mulig.

Fremtidsverkstedet ble utviklet av Robert Jungk, hvis motto var Betroffene zu Beteiligten machen, altså at de som er berørt av utviklingen skal gjøres delaktige i å forme den.

Les mer om Fremtidsverkstedet her.
Robert Jungk mottar "Right Livelihood Award" i 1986
Robert Jungk
Mottok "Right Livelihood Award" i 1986