Fremtenkt på Christiekonferansen

en mengde fargerike blokker lager et slags bylandskap sett ovenfra

[T]he future of humankind will depend on the kind of decisions we take today. Using [...] Futures Literacy, we can question the current way we understand the world, move out from our comfort zone and expand our imagination.

Gabriela Ramos, UNESCO
  1. Finn Fremtenkt på LinkedIn.

Hvordan forme fremtiden?

Tema for Christiekonferansen 2023 er:

Kunnskapsbyen Bergen – hva er status for kunnskapsbyen i dag, og hvordan rigger vi oss best mulig for framtiden?

Vi mener at svaret på det siste ligger i det UNESCO kaller Futures Literacy.

Kom innom oss i Café Christie for å lære mer om hva Futures Literacy er for noe, og hvorfor hvorfor UNESCO, EU og internasjonale innovasjonsmiljøer anser denne ferdigheten som avgjørende for å navigere en stadig mer usikker verdenssituasjon og lykkes med det grønne skiftet.

  1. Les mer om Futures Literacy

Bli med og lag fremtidsbilder av Kunnskapsbyen Bergen!

Fremtenkt bruker forskningsbaserte fremtidsmetoder for å fremskynde omstillingen til et bærekraftig samfunn.

På Christiekonferansen inviterer vi alle deltakerne til å være med på å lage fremtidsbilder av Kunnskapsbyen Bergen.

  1. Lag fremtidsbilder